Veelgestelde vragen

Pixelfarming - hoe is het ontstaan? Vanuit welke behoefte?

Pixelfarming is ontstaan op Campus Almkerk. De missie van Campus Almkerk is zelfvoorzienendheid op het gebied van wonen, werken en leven. Zelf controle hebben op onze voeding door op gezonde en milieuvriendelijke wijze gewassen te telen hoort daarbij. Een gevarieerd teeltsysteem is gewenst met onbespoten producten zonder gebruik van kunstmest. Samengevat streven we naar een zo duurzaam mogelijk teeltsysteem door zoveel mogelijk te streven en gebruik te maken van een gebalanceerd ecosysteem.

Waar komt de term Pixelfarming vandaan?

Onze missie is een gezond, biodivers en natuurinclusief landschap. Hierbij past geen monocultuur zoals we nu gewend zijn. De technieken op het gebied van schone energie, planningssystemen, datacommunicatie en robotisering maken het nu ook mogelijk om een landschap geheel digitaal in kaart te brengen en te beheren. Ieder stukje land kunnen we andere waarden toekennen of andere acties op verrichten. Hierdoor is de term Pixelfarming ontstaan. De term ‘pixel’ is enerzijds een technische term en anderzijds te koppelen aan een op zichzelf staand stukje akker. Ieder stukje land kan gekoppeld worden aan een klant of soort zaad, bewerkingen of verpakkingsmateriaal en logistieke partner. Zo ontstaat een transparante korte keten.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met mij,
René Kremers
info@voedselbosblesdijkerheide.nl